Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

 

                                

 

Wiedza i umiejętności – największy kapitał człowieka

 

     Czy warto się uczyć? To pytanie zadają sobie kolejne pokolenia młodych ludzi. Dzisiejszy świat nie daje młodemu człowiekowi zbyt wielkiego wyboru. Bez wykształcenia i odpowiednich kwalifikacji niełatwo znaleźć się na rynku pracy.

 

       Często zdarza się, że młody człowiek, mieszkający na wsi lub w małym miasteczku, nie dostrzega potrzeby uczenia się.
W środowisku, w którym żyje, nie widzi przykładów, że aktywność i podjęcie nauki są środkami do osiągnięcia życiowego sukcesu. Niewątpliwie jest to problem bardzo złożony, związany z brakiem pozytywnych wzorców i pomysłów na życie, niewiarą we własne możliwości. Nie bez znaczenia jest także czynnik finansowy – do szkoły trzeba przecież dojechać, zakupić podręczniki i inne materiały szkolne. A wiadomo przecież, że wskaźniki bezrobocia i liczba rodzin w trudnej sytuacji finansowej są wyższe na wsi i w małych miastach niż w dużych. To już na samym początku stawia młodzież z małych miejscowości
w gorszej sytuacji niż ich rówieśników z większych miast. Najgorszym przejawem tej trudnej sytuacji jest całkowite zaniechanie nauki.  

     Jednym z istotnych elementów, składających się na samoocenę, jest pozytywna opinia o własnym środowisku. To bardzo ważny czynnik budowania świadomości młodego człowieka. A przecież wielu z nas znany jest „kompleks prowincji", który zamyka się w myślowym schemacie: „Jestem ze wsi, a więc gorszego miejsca na ziemi. Moi rówieśnicy z większych miast są lepsi ode mnie, bo ich start życiowy jest lepszy".

       Wychodząc naprzeciw takim problemom, Europejski Fundusz Społeczny, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, przeznaczył środki na działania, mające na celu podnoszenie poziomu wykształcenia oraz zmniejszanie obszarów wykluczenia społecznego. Działania te realizowane są przez Starostwo Powiatowe w Legnicy oraz nauczycieli
i pracowników Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie w zakresie projektu Koryfeusz. Mają one na celu promocję oferty edukacyjnej, pokazanie młodzieży z Chojnowa
i okolicznych wsi korzyści, płynących z kształcenia, pobudzenie motywacji i aspiracji oraz pokazanie dobrych stron mieszkania „na prowincji".

     Podjęte działania kierowane są do uczniów klas gimnazjalnych oraz ich rodziców z obszaru miasta Chojnowa i okolicznych wsi. Uczniowie klas III stoją przed trudnym wyborem dalszej drogi życiowej.  Potrzebują rzetelnej informacji o możliwościach kształcenia w najbliższej okolicy, pomocnej w podjęciu właściwego wyboru szkoły średniej. Zaplanowane działania mają uwiadomić im, jak mogą uzyskać wykształcenie oraz potrzebne kwalifikacje. Oferta skierowana jest także do ich rodziców – jako tych, którzy mogą w największym stopniu motywować swoje dzieci i mają decydujący wpływ na ich wybory życiowe. Oferta promocyjno – informacyjna pozwoli osobom dorosłym uzmysłowić sobie fakt, że one także mogą podnosić swoje kwalifikacje poprzez kursy i szkolenia oraz naukę w szkołach dla dorosłych.

     W ramach omawianego projektu odbyły się spotkania promocyjno – informacyjne z uczniami gimnazjów chojnowskich oraz Zagrodna, Miłkowic, Lubiatowa i Gromadki, a także ich rodzicami. Podczas spotkań przekazano uczestnikom informacje
o możliwościach miasta Chojnowa w zakresie edukacji, a także motywowano do kontynuowania nauki.

     Celem tych spotkań było również poinformowanie o organizacji Festiwalu Nauki. Odbędzie się on 4 kwietnia 2008 r.
w hali sportowej Powiatowego Zespołu Szkół przy ul. Matejki 1 w godzinach 900 -1400. Jego celem jest całościowa prezentacja oferty edukacyjnej Powiatowego Zespołu Szkół – kierunków kształcenia oraz kwalifikacji i zawodów, które można uzyskać dzięki nauce w Powiatowym Zespole Szkół.

 

 Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!!!

                                                                                                                                  M.P.

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©