Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

l1 (szerokość: 375 / wysokość: 249)
TECHNIK LOGISTYK


NOWY KIERUNEK!!!!!!!!!wybierając ten kierunek, możesz zdobyć dobry zawód, maturę i ciekawe perspektywy na przyszłość„Logistyka nie jest wszystkim,

ale wszystko bez logistyki jest niczym."

gen. Norman Schwarzkopf

 

LOGISTYK - planuje, organizuje, kieruje i kontroluje przemieszczanie towarów od producenta do konsumenta wykorzystując informacje płynące z rynku; dostarcza towar zgodnie z zamówieniem klienta we wskazane miejsce i czas; dokonuje wyboru procedury zakupów i analizuje ich stan; obsługuje zamówienia i organizuje transport wykorzystując w tym celu systemy informatyczne.

l2 (szerokość: 565 / wysokość: 398)


Absolwenci logistyki mogą podejmować pracę w:

 

·         działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych,

·         przedsiębiorstwach handlowych, dystrybucyjnych i usługowych,

·         przedsiębiorstwach transportowo - spedycyjnych,

·         jednostkach samorządu terytorialnego,

 

Jako technik logistyk możesz pracować na stanowiskach specjalisty:

·         transportu i spedycji,

·         sprzedaży i prognozowania popytu oraz planowania zakupów,

·         planowania produkcji i zapasów oraz gospodarki odpadami,

·         gospodarki materiałowej i transportu wewnętrznego,

·         systemów informatycznych wspomagających logistykę,

·         handlu elektronicznego,

·         logistyki miejskich usług infrastrukturalnych,

·         pakowania i opakowań.

 

Uczniowie w trakcie nauki w technikum logistycznym mają możliwość zdobycia dwóch kwalifikacji:

SPL.01. Obsługa magazynów

SPL. 04. Organizacja transportu

 

Uczeń po zdaniu egzaminu zawodowego, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji. Osoba, która zdała egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia wymagany dla danego zawodu, otrzymuje dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

 

l3 (szerokość: 565 / wysokość: 376)

 


Celem kształcenia w zawodzie technik logistyk jest przygotowanie absolwenta do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
 • zarządzania zapasami,
 • organizowania prac związanych z gospodarką magazynową,
 • zarządzania gospodarką odpadami,
 • planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.
 •  

   

  W trakcie nauki uczniowie odbywają dwie 4-tygodniowe praktyki zawodowe w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych, usługowych, centrach dystrybucji, centrach logistycznych oraz w przedsiębiorstwach transportowo-spedycyjnych, gdzie mają okazję wcielić się w rolę pracownika i wykonywać rzeczywiste zadania związane z wybranym kierunkiem kształcenia.

   

  Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

  ul.Witosa 1

  59-525 Chojnów

  serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©