Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie „Wsparcie"

 

 

    

Informujemy, że zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania z dnia 24 czerwca 2020r Stowarzyszenie Pomocy Uczniom Powiatowego Zespołu Szkół w Chojnowie „Wsparcie" ulega likwidacji.

Wszelkie roszczenia wobec Stowarzyszenia należy zgłaszać do 31 grudnia 2020 roku na adres mailowy: bibliotekaw@interia.pl lub telefonicznie na numer: 768196510.

                                                          

  Likwidatorzy:

   Zofia Łabuz

   Lucyna Olszewska

 

 

      Naszych uczniów zaczęliśmy szczególnie „wspierać" od 2005 roku, kiedy wpisano  Stowarzyszenie do Krajowego Rejestru Sądowego.

W statucie zapisaliśmy, że będziemy:

 

·        wspierać materialnie i finansowo młodzież naszej szkoły znajdującą się

       w trudnej sytuacji życiowej

·        wyrównywać jej szanse edukacyjne

 

    Nasze działania

 

·        Pozyskiwanie od wydawców podręczników szkolnych.

       Obecnie biblioteka Stowarzyszenia liczy 156 egzemplarzy.

 

·        Organizowanie koncertów charytatywnych.

 

 

·        Pozyskiwanie środków pieniężnych metodą pisania i realizacji projektów 

       edukacyjnych.

  

       

Koncert charytatywny pt. "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat"

 01.06.2006 roku

   To już historia

    

      Pod koniec 2005 roku po raz pierwszy podjęliśmy próbę pozyskania

środków metodą pisania i realizacji projektów edukacyjnych.  W Internecie znaleźliśmy informacje na temat programu „Równać Szanse"  i tak rozpoczęła się nasza przygoda z Polsko-Amerykańską Fundacją  Wolności.

Pierwszy  projekt „Siała baba mak" nie uzyskał akceptacji komisji „Regionalnego Konkursu Grantowego – Równać Szanse 2005".

Jednak nie zrażeni tym niepowodzeniem przystąpiliśmy do poprawek

i tak powstały „Metamorfozy". Ku naszemu miłemu zaskoczeniu ta propozycja zyskała uznanie ekspertów „Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego – Równać Szanse 2006", a przyznana dotacja pozwoliła na jego realizację.


 


 

Warsztaty "Treningu twórczości"

 

 

                  Klub "Metamorfozy"                                            Spotkania literackie


 

      Efektem realizacji tego  projektu jest powstanie grupy kabaretowej „Na czworaka" oraz klubu"Metamorfozy" w internacie szkolnym. Metamorfozę przeszli uczestnicy i  prowadzący. Oj działo się, działo ! Uczestnicy  tańczyli, śpiewali, pokonywali nieśmiałość, zdobywali nowe umiejętności. Na zakończenie  odbył się spektakl pod tytułem „Poznaj swojego krokodyla" Były to scenki mówiące o złym wpływie narkotyków, przesadnym samozachwycie i agresji. W spektaklu wzięli udział uczestnicy projektu  oraz dzieci z grupy terapeutycznej. 

 

    Kabaret występuje na imprezach okolicznościowych szkoły i miasta. Jednak młodzi artyści chcieli zobaczyć w jaki sposób pracują inne młodzieżowe grupy kabaretowe oraz zmierzyć się z nimi. Stowarzyszenie przeprowadziło ankietę, wśród młodzieży Powiatowego Zespołu Szkół. Z jej analizy wynikało, że w Chojnowie jest potrzeba zorganizowania otwartej cyklicznej imprezy dla młodych ludzi. Naprzeciw tym oczekiwaniom  wyszedł zorganizowany przez Stowarzyszenie we współpracy z MDK w Chojnowie Przegląd Kabaretowy Szkół Ponadgimnazjalnych Dolnego Śląska PeKaeSy.   Jako jury zaproszeni zostali członkowie kabaretu CIACH. Przegląd odbył się 4 kwietnia w Miejskim Domu Kultury w Chojnowie. Pierwsze miejsce zdobył kabaret „Na Czworaka", a nagrodą był wspólny występ z kabaretem CIACH.

 

 

"NA CZWORAKA" i "CIACH" po przeglądzie PeKaeSy
 

        Uczestniczyliśmy w pracach nad tworzeniem projektów i wypełnianiem wniosków aplikacyjnych, z którymi w różnych konkursach aplikowała szkoła.

 

       W ramach rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych", otrzymaliśmy dofinansowanie do projektu o wiele mówiącej nazwie „Mosty – kierunek synergia". Miał on na celu podjęcie wspólnych działań nauczycieli, uczniów oraz społeczności lokalnej, by doprowadzić do zwiększenia efektywności kształcenia i wychowania. Wpłynął również na rozwój, talentów i zainteresowań. Podjęte działania obejmowały zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z matematyki i chemii. Pomogły one uczniom klas pierwszych przezwyciężyć zaległości programowe realizowane na niższych szczeblach nauczania, co zwiększyło ich szansę na kontynuację nauki w naszej szkole. Zajęcia blokowe z informatyki i języka niemieckiego, pozwoliły nabyć umiejętności samodzielnego uczenia się języka z wykorzystaniem internetu. Propozycja nauczycieli historii pt. „Poznajemy Dolny Śląsk", umożliwiła uczestnikom projektu rozwijanie zainteresowań historycznych oraz poznanie wybranych zabytków Dolnego Śląska. Mieli oni szansę nie tylko na książkowe pogłębianie wiedzy, ale również  na skonfrontowanie swoich wiadomości z rzeczywistością. Planowane zajęcia zakładały również kontynuację działań grupy tańca nowoczesnego i kabaretowej, które są rezultatem realizacji, projektu „Metamorfozy". Natomiast uczniowie uczestniczący w warsztatach psychologicznych mogli lepiej się poznać, zintegrować i poprawić swoje umiejętności komunikacyjne. Zajęcia z różnych dyscyplin sportowych rozwinęły w młodzieży potrzebę aktywnego spędzania czasu wolnego. W sierpniu przeprowadziliśmy akcję wakacyjną „Wolne chwile spędzisz aktywnie i mile". Przez sześć dni w tygodniu, sześć godzin dziennie, prowadzone były zajęcia sportowe przez nauczycieli wychowania fizycznego naszej szkoły. Były one ciekawe i urozmaicone co miało istotny wpływ na wysoką frekwencję. Oprócz gier zespołowych tj: piłki nożnej, koszykowej,  siatkowej i ręcznej, był też tenis stołowy, szachy i gimnastyka. Każdy tydzień kończył się turniejem, co podnosiło atrakcyjność zajęć. Młodzież miała dużo ruchu, dobrą zabawę, rywalizację, adrenalinę, nagrody i wyróżnienia. 

 

    Członkowie Stowarzyszenia współuczestniczyli również w napisaniu pilotażowego konkursu otwartego Programu Operacyjnego Kapitał ludzki Priorytet IX działanie 9.5 ... projektu pt. „Koryfeusz". Dotyczył on promocji edukacji wśród młodzieży gimnazjalnej i jej rodziców Powiatu Legnickiego

i ościennych gmin. Kulminacyjnym punktem programu było zorganizowanie i przeprowadzenie „Festiwalu Nauki".

 

   Obecnie

 

        Obecnie napisaliśmy trzy projekty w imieniu szkoły i jeden ze Stowarzyszenia. Jaka będzie decyzja komisji konkursowej, zobaczymy. Pisanie projektów edukacyjnych daje możliwość uczenia się  i zdobywania nowych doświadczeń przez członków Stowarzyszenia. Wszystkie złożone projekty zakładają kontynuację działań zapoczątkowanych w poprzednich działaniach.

 

 

        Stowarzyszenie "Wsparcie" podejmuje też wspólne działania ze Stowarzyszeniem Rodzin Katolickich, co umożliwia niesienie pomocy, w postaci świątecznych paczek żywnościowych, najbardziej potrzebującym uczniom. Współpracujemy również z Miejską Biblioteką Publiczną, Miejskim Domem Kultury. Co roku bierzemy udział w koncertach charytatywnych Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©