Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

 

 

 

Warto się uczyć

Uczniowie naszej szkoły wiedzą, że warto się uczyć. Z pasją zdobywają wiedzę, a przy okazji…

 Nasi uczniowie objęci są różnorodnymi programami stypendialnymi. Ci, którzy przyszli z gimnazjum z wysokimi wynikami w nauce i chcą rozwijać swoje zainteresowania, mogą wziąć udział w Dolnośląskim Programie Stypendialnym- Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych. Po opracowaniu, wspólnie z nauczycielem-opiekunem, własnej ścieżki rozwoju edukacyjnego uczeń uzyskuje finansowe wsparcie ze środków Unii europejskiej w wysokości 3600zł rocznie. Najlepszy uczeń w szkole otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów wysokości 2000zł.  Uczniowie objęci są również lokalnym programem wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół Ponadgimnazjalnych, prowadzonym przez powiat legnicki.

Stypendia Starosty Legnickiego przyznawane są uczniom uzyskującym średnią ocen co najmniej 4,9 lub posiadającym szczególne osiągnięcia w jednej z dziedzin wiedzy.

Nagroda Starosty Legnickiego przyznawana jest uczniom lub zespołom w trzech kategoriach: naukowej - laureatom lub finalistom olimpiad i konkursów przedmiotowych, artystycznej - laureatom lub zdobywcom wyróżnień artystycznych, sportowej - za osiągnięcia w dyscyplinie sportowej. Stypendia te przyznawane są na koniec roku szkolnego w wysokości od 300-500 zł. Wysokie średnie wyników w nauce (4,5) dają możliwość uzyskania nagrody dyrektora w wysokości 100 zł.

 

 

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Stypendium Starosty Powiatu Legnickiego

Stypendium Dyrektora Szkoły


Rok 2014/2015

Rok 2013/2014

Rok 2012/2013

Rok 2011/2012

Rok 2010/2011

Rok 2009/2010

Rok 2008/2009

Stypendium dla uczniów uzdolnionych

Rok 2011/2012

Rok 2010/2011

Rok 2009/2010

Rok 2008/2009

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©