Wygląda dobrze
To pole jest wymagane

  

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie 

 

Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie utworzony został w 2001 roku w wyniku połączenia Liceum Ogólnokształcącego im Mikołaja Kopernika, Zespołu Szkół Rolniczych im W.Szafera oraz Zespołu Szkół Zawodowych im. H.Mierzejewskiego.

 

W skład PZS wchodzi:

 • Liceum Ogólnokształcące dla młodzieży – klasa europejska, biologiczn-chemiczna, pożarniczo-ratownicza;
 • Technikum dla młodzieży – ekonomiczne, hotelarskie, logistyczne, mechaniczne, pojazdów samochodowych, żywienia i usług gastronomicznych
 • Branżowa Szkoła I Stopnia – mechanik pojazdów samochodowych, sprzedawca, wielozawodowa

 

Szkoła mieści się w trzech budynkach umiejscowionych przy ulicy Poźniaków 2, Witosa 1 i Wojska Polskiego 16. Kształcimy w systemie dziennym. W PZS uczy się około 400 uczniów i w 21oddziałach. Prowadzone jest także nauczanie indywidualne.

 

Baza lokalowa szkoły składa się 40 sal lekcyjnych w tym:

 • 7 pracowni komputerowych,
 • WARSZTATY SZKOLNE

-       pracownia budowy i naprawy pojazdów samochodowych,

-       pracownia obsługi pojazdów samochodowych,

-       pracownia naprawy pojazdów samochodowych,

-       pracownia elektrotechniki,

-       pracownia obróbki skrawaniem,

-       pracownia diagnostyki samochodowej,

 • pracownia gastronomiczna,
 • pracownia obsługi klienta,
 • pracownia hotelarska,
 • pracownia ekonomiczno-informatyczna,
 • pracownia do obsługi programów komputerowych gastronomiczno-hotelarskich,
 • pracownia mechaniczna,
 • pracownia programowania i obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie,
 • pracownia sprzedaży,
 • 2 sale gimnastyczne,
 • 2 gabinety higieny szkolnej,
 • 2-biblioteki,
 • kompleks boisk lekkoatletycznych,
 • siłownia.

 

Zadania dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze realizowane są w oparciu o podstawę programową, szkolny zestaw programów nauczania, plan wychowawczy i statut szkoły.

 

PZS uczestniczy w projektach:

 • ERASMUS+ Edukacja Szkolna Partnerstwa Strategiczne-Współpraca Szkolna „1914-2014 Wielka Wojna po 100 latach w oglądzie młodych Europejczyków" (Portugalia, Wielka Brytania, Niemcy, Turcja, Rumunia, Włochy, Francja);
 • Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II;
 • Comenius Partnerskie Projekty Szkół;
 • Synergia znaczy więcej;
 • Koryfeusz;
 • Ruszaj Galopem.

Funkcje kierownicze sprawuje dyrektor szkoły, dwóch wicedyrektorów, kierownik warsztatów szkolnych i kierownik szkolenia praktycznego.


Powiatowy Zespół Szkół w Chojnowie

ul.Witosa 1

59-525 Chojnów

serwis przygotowany przez MEDIART (w CMS) ©